Drift og vedlikehold

For å sikre optimal energiøkonomisk drift gjennom hele kontraktsperioden kan vi tilby drift av tekniske anlegg som vi leverer ved hjelp av fjernovervåkning og regelmessige tilsyn.

Næringsbygg har kontinuerlig behov for vedlikehold av tekniske anlegg. Dette som følge av krav fra myndigheter i forhold til internkontroll, HMS krav og selvsagt en forutsigbar drift og vedlikeholds økonomi.

Vårt mål er at våre kunder skal ha problemfri drift, riktig temperatur og luftkvalitet til rett tid og til riktig pris.

De skjerpede krav til energiøkonomisering innebærer at byggets tekniske anlegg stadig blir mer komplekse. Dette medfører krav til høy kompetanse på servicepersonell som skal drifte byggene. Klimaservice har den nødvendige kompetanse for å kunne ta seg av drift av alle typer bygg med både tilsyn, vedlikehold og eventuell reparasjon.

Våre servicemedarbeidere bidrar fra oppstart og igangkjøring av nye bygg. Dette sikrer en god forståelse av de tekniske anleggene og gir kunden en trygghet for det fremtidige vedlikeholdet.

Klimaservice har egne ansatte med høy kompetanse, og vi samarbeider tett med ledende leverandører av rør-, elektro- og automatikk tjenester.

Har du spørsmål?

​Vi har rask responstid og er alltid ​tilgjengelig for å svare på dine spørsmål.

Send oss en henvendelse via skjemaet, eller ring oss på telefon
51 68 18 30