Kulde- og varmepumpe

 
I fellesskap med kundene utvikler vi miljøvennlige klima, kulde – og varmeløsninger som bidrar til redusert energiforbruk og økt lønnsomhet. Klimaservice ivaretar miljøet og kundens verdier på en trygg måte, og yter den beste service og oppfølging fra første samtale og gjennom systemets levetid.

Klimaservice kan designe, prosjektere, levere og installere alle typer varme og kjøleanlegg fra små kompaktaggregater til komplekse varmepumpesystemer i nye så vel som eksisterende bygg.

  • Klimakjølingsanlegg både isvannsbaserte og DX-anlegg

  • Varmepumpeanlegg- geotermiske, vannbaserte, luftbaserte

  • Store kjølesentraler og varmesentraler

  • Kjøle- og fryserom til kantiner, sykehus/sykehjem, hoteller, restauranter, kiosker, bensinstasjoner mm. – 

  • Kjøle- og fryselager til næringsmiddelindustrien og logistikkbedrifter

  • Komplette anlegg til dagligvarebransjen

  • Kontainerbaserte kjøle og varmeanlegg

  • Datakjøling.

Klimaservice benytter de største utstyrsgrossistene, men leverer også utstyr gjennom egne agenturer der miljøriktig kuldemedium er i fokus.

Det er store energikostnader knyttet til kulde og varmepumpeanlegg. Vi kan bidra med energieffektive løsninger og effektiv regulering der varme og kulde kan benyttes på en miljøriktig måte.

Klimaservice utfører service og vedlikehold på alle typer kjølemaskiner og utstyr, samt varmepumper. Flere kunder er tilknyttet vår 24/7 vaktordning.

Årets Varmepumpepris gikk til Triangulum

Til nå har Norsk Varmepumpeforening delt ut to årlige priser: Årets varmepumpepris og Årets varmepumpekommune. For 2018 ble det delt ut varmepumpepris for bygg, for større anlegg og for kommuner.

I klassen større varmepumpeanlegg fikk Triangulumprosjektet pris for årets anlegg. Klimaservice er stolt leverandør.

Les mer på Stavanger kommunes nettside

Les hele artikkelen fra Norsk VVS

Har du spørsmål?

​Vi har rask responstid og er alltid ​tilgjengelig for å svare på dine spørsmål.

Send oss en henvendelse via skjemaet, eller ring oss på telefon
51 68 18 30