Om oss

Litt om oss.

Klimaservice ble etablert i 1983 av gründere Kjell Inge Sæland og Asbjørn Gjerde.

Med 36 år i bransjen har Klimaservice lang og god erfaring med å levere tjenester og løsninger til private, kommunale, industri- og næringsmiddelaktører i hele Rogaland.

Vår visjon

I forkant av teknologi og nyskapning, fordrer at vi stadig er på jakt etter den beste mulige løsningen for kunden.

Våre ansatte skal være oppdaterte på utviklingen som skjer, og vi skal være endringsorienterte for at du som kunde skal få levert optimale produkter og tjenester.

HMS og IK

Klimaservice har lang erfaring som deltaker i store prosjekter med høyt fokus på HMS, og har derigjennom opparbeidet seg gode kunnskaper og rutiner. HMS er også en naturlig del av våre daglige rutiner, og vi jobber alltid etter en visjon om å unngå skader på personell og det ytre miljøet.

Klimaservice med underleverandører vil utføre arbeidet og ivareta Helse, Miljø og Sikkerhet i henhold til gjeldende lovverk.

Vårt IK system er intranettbasert slik at alle ansatte til enhver tid har full tilgang til alle oppdateringer.

Miljø

Klimaservice skal preges av et aktivt miljøarbeid. Vi skal ha en kontinuerlig dialog med kunder og leverandører for å tilfredsstille kundenes ønsker og myndighetenes krav i forhold til indre og ytre miljøpåvirkning.

Klimaservice skal gjennom kontinuerlige forbedringer minimalisere avfallsmengdene og de negative miljøeffekter som vår virksomhet kan forårsake. Vi har tatt konsekvensen av dette ved eget kildesorteringssystem for blant annet papp, metaller og elektroartikler samt oppsamling av eventuelle kjemikalier.