Service

Faste serviceavtaler utgjør en stor del av arbeidsoppgavene våre. Vi utfører alle typer reparasjoner innen ventilasjon, kulde og VVS.

Vi har faste serviceavtaler som gjennomføres med minimum 1 besøk pr. år. Myndighetene stiller krav til 2 servicebesøk pr år for varmepumper og kjøleanlegg. 

Der foretar vi forebyggende kontroll og vedlikehold i henhold til servicespesifikasjon. Utbedrer funksjonsfeil samt skifter ut defekte eller slitte komponenter. Påviser feil eller slitasje som krever utskifting av større komponenter.

Klimaservice påtar seg i tillegg til rutineservice etter servicespesifikasjon å utføre akuttservice innenfor avtalens ramme. Akutte oppdrag gis prioritet for å begrense eller hindre driftsstans.

Notater om servicebesøk og utførte reparasjoner forlegges i form av en servicerapport med kopi til kunden.

Har du spørsmål?

​Vi har rask responstid og er alltid ​tilgjengelig for å svare på dine spørsmål.

Send oss en henvendelse via skjemaet, eller ring oss på telefon
51 68 18 30